GVO en HVO » Docent worden?

Docent worden?

Werken als docent GVO of HVO in het openbaar primair onderwijs?

Het godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) is bedoeld voor kinderen op openbare basisscholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven.

De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof / een levensovertuiging voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

Alle openbare basisscholen kunnen GVO en/of HVO aanvragen. Op dit moment doet zo’n 50% van deze scholen dat (1250 scholen van de 2300). In de praktijk betekent dit dat in alle regio’s van Nederland vele scholen zijn waar nog geen GVO of HVO wordt verzorgd. Onze sector zet de komende jaren nadrukkelijk in op het realiseren van groei.

Hoe werkt het?

De lessen GVO en HVO zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven (via hun ouders). Meestal gaat het om één lesuur van 45 minuten per week per groep.

De docenten die de GVO- en HVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerken of andere levensbeschouwelijke organisaties. Er zijn momenteel 5 werkgevers voor dit werk te onderscheiden. Dat zijn:

 • HVO Primair (humanistisch vormingsonderwijs)
 • Protestants Centrum GVO
 • Rooms-katholiek GVO
 • SPIOR (islamitisch)
 • Hindoeraad Nederland (hindoeïstisch)

In de informatie hieronder gaan we vooral in op twee vormen van GVO/HVO, namelijk Protestants Centrum GVO en HVO Primair. Dit omdat zij de grootste groep docenten in dienst hebben.

Hoe word je docent GVO of HVO?

Allereerst is van belang dat je een bevoegdheid hebt om onderwijs te geven. Dat kan een PABO-diploma zijn of een diploma leraar godsdienst of leraar HVO/Levensbeschouwing. Daarnaast stellen de diverse werkgevers eigen benoembaarheidseisen.

Wat bieden we docenten?

We bieden je een uitdagende baan die gehonoreerd wordt volgens de CAO voor GVO en HVO. De salarissen zijn conform de LA-schaal die geldt voor docenten in het primair onderwijs.

Daarnaast bieden we veel professionaliseringsmogelijkheden aan en is er een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing.

Wanneer je een gehele of gedeeltelijke overstap maakt naar GVO of HVO dan behoud je het schaalniveau dat je nu reeds verworven hebt, mits dit past binnen de LA-schaal en je uiteraard voldoet aan de benoembaarheidseisen die de werkgever stelt. Deze hebben o.a. te maken met je betrokkenheid bij de door die werkgever aangeboden vorm van godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Je krijgt immers een dienstverband met een van de hiervoor genoemde werkgevers, namens wie je dit onderwijs gaat verzorgen.

Wat vragen we van docenten?

Met het oog op een goede onderwijskwaliteit vragen we van je dat je naast je lessen je deskundigheid onderhoud door te werken aan je competenties. Voor  GVO en HVO zijn algemene competenties geformuleerd. Daarnaast gelden per werkgever een aantal bijzondere competenties.

Vergoeding studiekosten

Wellicht zijn er mogelijkheden om de studiekosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen:

 • via de huidige werkgever
 • via een sociaal plan (bij dreigend ontslag)
 • via de Lerarenbeurs.

Omvang dienstverband

Ook al werken GVO en HVO hard aan groei (en werkgelegenheid) de komende jaren, de daadwerkelijke vacatureruimte in een bepaalde regio is bepalend voor de contractomvang die wij u kunnen aanbieden.

Wij gaan bij het vaststellen van de contractomvang (deeltijdfactor) uit van:

 • de gehele werktijd per week is bij een fulltime-baan 40 klokuren
 • hierbinnen verzorg je dan 30 lessen van 45 minuten. Dit is 22,5 klokuren
 • de overige tijd is bedoeld voor reistijd tussen scholen (wanneer je meer dan één school op een dag bezoekt), intervisie, nascholing, lesvoorbereiding, contacten met uw scholen.

Praktisch alle docenten van GVO en HVO werken op parttime-basis. We streven naar een dienstverband van minimaal 6 lesuren per week, maar of dit mogelijk is hangt van de situatie ter plaatse/in de regio af. Een combinatie groepsleerkracht/vakdocent GVO of HVO is ook mogelijk.


Terug naar boven