GVO en HVO » Godsdienst en levensbeschouwing

Godsdienst en levensbeschouwing

Uniek recht op aanvullend onderwijs op de openbare basisschool

Protestants GVO

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie; om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen; om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Humanistisch vormingsonderwijs

In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen, ervaringen en ideeën te laten onderzoeken op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Rooms-katholiek GVO

Tijdens de lessen krijgen kinderen vorming vanuit het katholieke geloof. Dit gebeurt aan de hand van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en verhalen uit de katholieke traditie, zoals de heiligenverhalen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de feesten uit het kerkelijk jaar, waaronder Kerstmis en Pasen.

Islamitisch godsdienstonderwijs

De lessen behandelen  de basisbeginselen van de islam; belangrijke feestdagen en het verband tussen de theorie en de dagelijkse praktijk van de godsdienst. Het doel is leerlingen te helpen zelfstandig te leren denken en om open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en gelovigen.

Hindoeïstisch vormingsonderwijs

Bij de lessen staat de identiteitsontwikkeling van het kind centraal. Het vormingsonderwijs staat voor zelfrespect, respect voor een ander en voor de hele schepping, het bevorderen van saamhorigheid, sociale integratie en goed burgerschap, om zo bij te dragen aan een liefdevolle en vreedzame samenleving.

Boeddhistisch vormingsonderwijs

Boeddhistisch vormingsonderwijs wil kinderen kennis laten maken met het leven en de leer van de Boeddha, waarin ethiek een essentiële rol speelt. Vanuit verschillende boeddhistische tradities oefenen de kinderen met het ontwikkelen van aandacht, verstilling en liefdevolle vriendelijkheid.

Meer informatie:


Terug naar boven