GVO en HVO » GVO-HVO: aanvulling op kerndoelen

GVO-HVO: aanvulling op kerndoelen

De Wet op het Primair Onderwijs geeft als (verplichte) kerndoelen voor de school onder meer de volgende thema’s aan: 

  • democratische vorming;
  • burgerschapsvorming;
  • geestelijke stromingen.

Alle leerlingen behoren van deze thema’s kennis te nemen, waarbij de openbare school niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt neemt. Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO) vormen een aanvulling op deze kerndoelen, geen tegenstelling. Hier is echter wél de keuze voor één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt.

In onderstaand ziet u de verschillen en overeenkomsten op een rij tussen het vrijwillige vak GVO/HVO en de verplichte leerdoelen voor het primair onderwijs met betrekking tot ‘geestelijke stromingen’. Dit krijgt vaak vorm met de termen / vakken ‘ontmoetingsonderwijs’ of ‘levo’.

Schema-GVO-HVO-LEVO


Terug naar boven