GVO en HVO » Humanistisch vormingsonderwijs

Humanistisch vormingsonderwijs

Levensvragen…

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.

Image872In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. 

De leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Thema’s

Een paar voorbeelden van thema’s in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloezie, arm en rijk, feest en verdriet. Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

Dilemma’s

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust wat zij meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

De vakdocenten

Docenten HVO gebruiken een variatie aan werkvormen en spelen in op actuele vragen en problemen van leerlingen. Ze hebben de lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing gevolgd en kunnen gezien worden als specialisten in vorming. Ze ontwerpen zelf hun lessen en proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de groep.

Voor meer informatie gaat u naar www.hvoprimair.nl. Of klik op de afbeelding om de folder te lezen of te downloaden (PDF).


Terug naar boven