GVO en HVO » Kompas voor het leven

Kompas voor het leven

Het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen staat momenteel volop in de belangstelling. Met name door het wetsvoorstel-Ypma/Voordewind, dat beoogt de bekostiging van ons onderwijs door de rijksoverheid in de wet vast te leggen.

Kompas-GVO-HVO

Ter ondersteuning van dit wetsvoorstel hebben de samenwerkende organisaties voor GVO en HVO een magazine ‘Kompas voor het leven’ ontwikkeld. Op 13 verschillende openbare basisscholen, verspreid over 9 provincies in Nederland, zijn de lessen van GVO en HVO in beeld gebracht.

Via dit magazine krijgt u een prachtig beeld van ons kleurrijk, bijzonder en inspirerend vormingsonderwijs in Nederland.

Hier kunt u de digitale versie downloaden van het magazine ‘Kompas voor het leven’.


Terug naar boven