GVO en HVO » Links voor docenten

Links voor docenten

Deskundigheidsbevordering
Op de websites van Centrum voor Levensbeschouwing en HVO vindt u het complete aanbod, inclusief informatie over data, locaties en hoe u zich kunt aanmelden.

Community: GVO-plein
Neem eens een kijkje op GVO-plein, een initiatief van het Centrum voor Levensbeschouwing gericht op de praktische ondersteuning van docenten GVO. GVO-plein bevat o.a. een database met lesmaterialen. Maandelijks wordt deze database uitgebreid met een nieuwe les (met uitzondering van juli/augustus).

Website Protestants Centrum voor GVO

IKOS Onderwijsblad: Godsdienstige vorming in het primair openbaar onderwijs
Het IKOS Onderwijsblad is met ingang van 2011 gecombineerd met het lidmaatschap van de communitysite GVO-plein en de digitale nieuwsbrief. Het blad verschijnt 2 x per jaar en bevat artikelen, achtergrondinformatie, zes uitgewerkte lessen rond het thema, met bijbelverhalen, aansluitend bij de feesten van het kerkelijk jaar en met aandacht voor de wereldgodsdiensten.


Terug naar boven