GVO en HVO » Actueel

Actueel

22 december 2017

Nieuwe voorzitter Dienstencentrum GVO en HVO

Wim Kuiper is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van het Dienstencentrum GVO en HVO.

In deze stichting werken humanistische, protestantse, rooms-katholieke, islamitische en hindoeïstische organisaties samen voor het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.Zij verzorgen lessen godsdienstige en humanistische vorming voor 60.000 kinderen in het openbaar basisonderwijs. In deze lessen staan respect voor de ander, tolerantie en verbondenheid centraal.

Kuiper: Ik wil me er graag voor inzetten dat zoveel mogelijk leerlingen in het openbaar onderwijs bereikt worden met het prachtige onderwijsaanbod vanuit de diversiteit van religies en levensovertuigingen.

Wim Kuiper is een ervaren bestuurder die met veel kennis en kunde een goede bijdrage kan leveren aan belangrijke ontwikkelingen binnen het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

Per 1 november 2017 is Wim directeur-bestuurder van de stichting Socires. Onlangs heeft hij afscheid genomen als voorzitter van Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, vanwege de afronding van zijn tweede en statutair laatste termijn bij deze organisatie. Eerder was hij werkzaam als docent aan de Universiteit van Maastricht, als wethouder in die stad en als lid van de Directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


13 juli 2017

GVO en HVO ook op samenwerkingsscholen!

De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 juli 2017 de wet ‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen.

Deze wet maakt fusiescholen mogelijk waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven. Met het aannemen van deze wet is het nu ook wettelijk mogelijk om GVO en HVO aan te bieden op samenwerkingsscholen.
Bij dit wetsvoorstel had Loes Ypma (PvdA) tijdens de bespreking in de Tweede Kamer een amendement ingediend, die ook werd aangenomen. Dit amendement beoogt dat HVO en GVO gegeven kunnen worden op een samenwerkingsschool, ook als deze school formeel geen openbare school zal zijn.


14 februari 2017

Wetsvoorstel structurele bekostiging GVO en HVO aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met het ingediende wetsvoorstel. Er komt structurele financiering voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

Ook is er een motie aangenomen, ingediend door mevrouw Bikker van de Christenunie met steun van een aantal andere partijen. Daarin wordt de regering verzocht om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017. Ook wordt gevraagd om voor 1 augustus 2017 met een Algemene Maatregel van Bestuur te komen, waarmee de structurele bekostiging geregeld wordt.

Het Dienstencentrum GVO en HVO is zeer verheugd met het aannemen van het wetsvoorstel en de motie. Hierdoor is het mogelijk om de leerlingen blijvend GVO- en HVO-lessen aan te bieden en ook te groeien.


Eerdere berichten

4 juli 2015

Wetsvoorstel bekostiging GVO en HVO

Met genoegen hebben we kennis genomen van het indienen door de kamerleden Ypma (PvdA) en Voordewind (CU) om de bekostiging van het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen wettelijk te verankeren.

Via deze link kunt u van het voorstel van wet, de memorie van toelichting en de bijbehorende brief kennis nemen.

Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State alvorens het in behandeling wordt genomen door de Tweede en de Eerste Kamer.


26 september 2014

Initiatief PvdA voor wettelijke regeling

Geplaatst op: 26.09.2014

In 2013 bleek al dat een ruime Kamermeerderheid voorstander is van het behoud van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare scholen. Een motie van ChristenUnie, SGP, D66 en CDA werd vrijwel Kamerbreed gesteund.

Ging het hier nog om het recht op de jaarlijkse subsidie, inmiddels is PvdA-Kamerlid Loes Ypma weer een stapje verder. Afgelopen week werd bekend dat zij het godsdienstonderwijs op de openbare basisschool een zekerder basis wil geven. Een woordvoerder van de PvdA bevestigde dinsdag 23-9 een bericht in Trouw dat Ypma een voorstel gaat indienen, dat inhoudt dat er niet elke keer opnieuw subsidie hoeft te worden aangevraagd.

Lees verder


Terug naar boven