GVO en HVO » Actueel

Actueel

juli 2018

Opleiding GVO en HVO

Met ingang van september 2018 verzorgt  Stichting Dienstencentrum GVO en HVO een interne opleiding voor GVO- en HVO-docenten. De opleiding omvat een gemeenschappelijk (sector-breed) en een denominatief deel.

Gemeenschappelijk opleidingsdeel

In het gemeenschappelijke opleidingsdeel maakt de student kennis met de eigen aard van GVO en HVO. Hij/zij leert zich bewegen in de werkcontext van GVO- en HVO-docenten. De docentcompetenties, die de overheid heeft geformuleerd, vormen een rode draad.

Het gemeenschappelijke opleidingsdeel is als volgt opgebouwd:

 • Module 1. Visies op vorming(56 uren studiebelasting)
 • Module 2. GVO en HVO in relatie tot het openbaar onderwijs (28 uren studiebelasting)
 • Module 3. GVO en HVO in relatie tot omliggende vakgebieden (28 uren studiebelasting)

De vakliteratuur, die in het gemeenschappelijk deel van de opleiding wordt bestudeerd, komt wat abstractieniveau betreft overeen met (post-)hbo-niveau.

Denominatief opleidingsdeel

Denominaties bieden, in vervolg op het gemeenschappelijke opleidingsdeel, denominatieve modules aan. In het denominatieve deel wordt met name de vakinhoudelijke competentie uitgediept. Ook het praktijkdeel van de opleiding valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de diverse denominaties.

Cursusinformatie

Contactdagen De contactdagen van het gemeenschappelijk deel zijn in de 2e (volle) week van de maand:

 

·         groep 1: woensdag (15:00-21:00 uur)

·         groep 2: zaterdag (10:30-16:30 uur)

 

De groepen starten start op 12 en 15 september 2018.

Plaats: Johannescentrum, Utrecht (Overvecht).

Meer informatie Barbara Bas, 030-7604809 of stuur een mail naar info@gvoenhvo.nl (t.a.v. Barbara Bas)
Inschrijven Jik van der Laan, 058-2441894 of stuur een mail naar j.vdlaan@vonkt.nl

14 april 2018

Informatieochtend Boeddhistisch Vormingsonderwijs (BVO)

Op zaterdag 14 april aanstaande houden wij een informatieochtend over de opstart van boeddhistisch vormingsonderwijs voor leerlingen in het openbare primair onderwijs.

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Wij nodigen voor deze bijeenkomst uit:

 • de leden van BUN;
 • ouders van kinderen op openbare lagere scholen;
 • potentiële kandidaten voor de functie van projectleider BVO en docenten BVO (vacatureteksten volgen later);
 • onderwijsprofessionals;
 • leraren en docenten binnen boeddhistische gemeenschappen
 • en iedereen die de ontwikkeling van het boeddhisme een warm hart toedraagt.

De bijeenkomst wordt gehouden bij het Dienstencentrum GVO en HVO.
Adres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Programma

 • Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee.
 • Start: 10.30 uur.
 • Lunch: 13.00 uur.
 • Afsluiting: 14.00 uur.

De inhoud van het programma zal later bekend worden.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht in verband met de catering. Stuur een mail naar bvo@boeddhisme.nl voor 10 april.

Namens BUN: Michael Ritman, voorzitter BUN.
Namens BZI: Artho Jansen, voorzitter BZI.

Zie voor meer informatie over BVO onze pagina op deze website.


22 december 2017

Nieuwe voorzitter Dienstencentrum GVO en HVO

Wim Kuiper is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van het Dienstencentrum GVO en HVO.

In deze stichting werken humanistische, protestantse, rooms-katholieke, islamitische en hindoeïstische organisaties samen voor het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Zij verzorgen lessen godsdienstige en humanistische vorming voor 60.000 kinderen in het openbaar basisonderwijs. In deze lessen staan respect voor de ander, tolerantie en verbondenheid centraal.

Kuiper: ‘Ik wil me er graag voor inzetten dat zoveel mogelijk leerlingen in het openbaar onderwijs bereikt worden met het prachtige onderwijsaanbod vanuit de diversiteit van religies en levensovertuigingen.’

Wim Kuiper is een ervaren bestuurder die met veel kennis en kunde een goede bijdrage kan leveren aan belangrijke ontwikkelingen binnen het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

Per 1 november 2017 is Wim directeur-bestuurder van de stichting Socires. Onlangs heeft hij afscheid genomen als voorzitter van Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, vanwege de afronding van zijn tweede en statutair laatste termijn bij deze organisatie. Eerder was hij werkzaam als docent aan de Universiteit van Maastricht, als wethouder in die stad en als lid van de Directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


13 juli 2017

GVO en HVO ook op samenwerkingsscholen!

De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 juli 2017 de wet ‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen.

Deze wet maakt fusiescholen mogelijk waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven. Met het aannemen van deze wet is het nu ook wettelijk mogelijk om GVO en HVO aan te bieden op samenwerkingsscholen.
Bij dit wetsvoorstel had Loes Ypma (PvdA) tijdens de bespreking in de Tweede Kamer een amendement ingediend, die ook werd aangenomen. Dit amendement beoogt dat HVO en GVO gegeven kunnen worden op een samenwerkingsschool, ook als deze school formeel geen openbare school zal zijn.


14 februari 2017

Wetsvoorstel structurele bekostiging GVO en HVO aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met het ingediende wetsvoorstel. Er komt structurele financiering voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

Ook is er een motie aangenomen, ingediend door mevrouw Bikker van de Christenunie met steun van een aantal andere partijen. Daarin wordt de regering verzocht om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017. Ook wordt gevraagd om voor 1 augustus 2017 met een Algemene Maatregel van Bestuur te komen, waarmee de structurele bekostiging geregeld wordt.

Het Dienstencentrum GVO en HVO is zeer verheugd met het aannemen van het wetsvoorstel en de motie. Hierdoor is het mogelijk om de leerlingen blijvend GVO- en HVO-lessen aan te bieden en ook te groeien.


Terug naar boven