GVO en HVO » Organisatie

Organisatie

Het Dienstencentrum GVO en HVO is in 2009 opgericht door de vijf organisaties (werkgevers) die dit onderwijs aanbieden op openbare basisscholen. Daarnaast wordt vanaf 2018 ook Boeddhistisch Vormingsonderwijs aangeboden. 

Zie voor meer informatie:

  • Stichting Protestants Centrum voor GVO (PC GVO);
  • Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor GVO (RK GVO);
  • Stichting Platform van Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR);
  • Stichting Hindoeïstisch Vormingsonderwijs (HINVO);
  • Stichting HVO Primair (humanistisch vormingsonderwijs).

Taken van het Dienstencentrum

  • aanspreekpunt voor de rijksoverheid voor de aanvraag en de besteding van de jaarlijkse GVO/HVO-subsidie;
  • beheren en verantwoorden van de rijkssubsidie;
  • verzorgen van budgettaire goedkeuringen voor de aanvragen voor GVO en HVO van de scholen (verdeling en bewaking);
  • behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten organisaties (facilitaire rol);
  • afsluiten van de cao voor de leraren GVO en HVO.

Terug naar boven