GVO en HVO » Organisatie

Organisatie

Het Dienstencentrum GVO en HVO is in 2009 opgericht door de vijf organisaties (werkgevers) die dit onderwijs aanbieden op openbare basisscholen.

Dit zijn:

  • Stichting Protestants Centrum voor GVO (PC GVO);
  • Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor GVO (RK GVO);
  • Stichting Platform van Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR);
  • Stichting Hindoeïstisch Vormingsonderwijs (HINVO);
  • Stichting HVO Primair (humanistisch vormingsonderwijs).

Taken van het Dienstencentrum

  • aanspreekpunt voor de rijksoverheid voor de aanvraag en de besteding van de jaarlijkse GVO/HVO-subsidie;
  • beheren en verantwoorden van de rijkssubsidie;
  • verzorgen van budgettaire goedkeuringen voor de aanvragen voor GVO en HVO van de scholen (verdeling en bewaking);
  • behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten organisaties (facilitaire rol);
  • afsluiten van de cao voor de leraren GVO en HVO.

Terug naar boven