GVO en HVO » Ouders

Ouders

Godsdienst en levensbeschouwing

Uniek recht op aanvullend onderwijs op de openbare basisschool

5

Kinderen hebben vragen vanuit hun eigen leefwereld

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren…

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen.

Wist u…

  • dat u aanspraak kunt maken op gratis aanvullend onderwijs?
  • Dat het gaat om een extra uur les per week op het gebied van godsdienstig of humanistisch vormingonderwijs?
  • Dat u zelf kunt kiezen uit protestants, rooms-katholiek, hindoeïstisch, islamitisch, boeddhistisch of humanistisch vormingsonderwijs?

De lessen worden al langere tijd op circa 1.100 openbare basisscholen in Nederland gegeven door bekwame vakdocenten. Op verzoek van de ouders stelt de openbare school onder schooltijd een lokaal beschikbaar, meestal voor een uur per week.

‘Bij feestdagen leg ik uit waarom die belangrijk zijn, 
waarom mensen iets vieren en wat ze dan doen.’

Terug naar boven