GVO en HVO » Aanvragen en deelnemen

Aanvragen en deelnemen

U wilt graag dat uw kind op school godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs kan volgen?

Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. De school biedt dit vormingsonderwijs al aan.

U kunt uw kind dan aan het begin van elk schooljaar intekenen. Soms kunt u kiezen uit verschillende vormen, zoals godsdienstonderwijs vanuit de kerk of moskee, of humanistisch vormingsonderwijs. Andere keren wil de school of docent eerst de belangstelling hiervoor peilen.

Het volgen van deze lessen is dus niet verplicht. Kinderen uit de groep die niet meedoen, krijgen door de school andere activiteiten aangeboden.

2. De school biedt nog geen vormingsonderwijs aan (of niet van de door u gewenste richting).

U kunt de directeur van de school vragen om het vormingsonderwijs van uw keuze aan te bieden. Hij/zij zal dan onderzoeken of nog meer ouders geïnteresseerd zijn en nagaan of er een docent beschikbaar is om dit onderwijs te geven.

N.B. Docenten die dit onderwijs geven zijn niet in dienst van de school, maar van organisaties die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden.

3. Informatie bij de organisaties zelf (GVO-HVO).

U kunt bij de organisatie voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs van uw keuze navragen of er in uw omgeving docenten zijn die dit vormingsonderwijs kunnen verzorgen.

4. Contact opnemen met de Medezeggenschapsraad

In Nederland is op elke school een medezeggenschapsraad (MR) actief. Daarin praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad kan ook meedenken en beslissen over het aanbieden van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. U kunt bij de schoolleiding en bij de medezeggenschapsraad informeren naar de mogelijkheden.


Terug naar boven