GVO en HVO » Samenwerking

Samenwerking

Vanaf 2004 hebben onderstaande organisaties samengewerkt om te bewerkstelligen dat GVO en HVO door de Rijksoverheid financieel ondersteund zou worden.

 

CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken cioweb.nl
HVO Humanistisch Vormingsonderwijs
HV Humanistisch Verbond humanistischverbond.nl
CMO Contactorgaan Moslims en Overheid spior.nl
ISBO Islamitische Scholen Besturen Organisatie deisbo.nl
SPIOR Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond spior.nl
IKOS Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken ikoslandelijk.nl
PKN Protestantse Kerk in Nederland pkn.nl  / pcgvo.nl
RKK Rooms Katholieke Kerk katholieknederland.nl/rkkerk
AOb Algemene Onderwijsbond aob.nl
Verus verus.nl
CBOO Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs
HRN Hindoe Raad Nederland hindoeraad.nl
NIK Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap nik.nl
LVHVO Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs
CNV Onderwijs cnvo.nl
VBS/
NABS
Vereniging Bijzondere Scholen/
Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
VOO Vereniging Openbaar Onderwijs voo.nl
VOS/
ABB
Vereniging van Openbare en Algemeen
Toegankelijke Scholen
vosabb.nl
Humanistische Alliantie human.nl
BZI Boeddhistische Zendende Instantie boeddhisme.nl

Terug naar boven