GVO en HVO » Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking van twintig organisaties

Vanaf 2004 hebben onderstaande organisaties samengewerkt om te bewerkstelligen dat GVO en HVO door de Rijksoverheid financieel ondersteund zou worden. In december 2008 heeft de Tweede Kamer hier uiteindelijk toe besloten.

 CIO  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken  www.cioweb.nl
 HVO  Humanistisch Vormingsonderwijs  www.hvo.nl
 HV  Humanistisch Verbond  www.humanistischverbond.nl
 CMO  Contactorgaan Moslims en Overheid  www.spior.nl
 ISBO  Islamitische Scholen Besturen Organisatie  www.deisbo.nl
 SPIOR  Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond  www.spior.nl
 IKOS  Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken  www.ikoslandelijk.nl
 PKN  Protestantse Kerk in Nederland  www.pkn.nl  / www.pcgvo.nl
 RKK  Rooms Katholieke Kerk  www.katholieknederland.nl/rkkerk
 AOb  Algemene Onderwijsbond  www.aob.nl
 Verus  www.verus.nl
 CBOO  Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs  www.cboo.nl
 HRN  Hindoe Raad Nederland  www.hindoeraad.nl
 NIK  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap  www.nik.nl
 LVHVO  Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs  www.hvo.nl
 CNV Onderwijs  www.cnvo.nl
 VBS/
NABS
 Vereniging Bijzondere Scholen/
Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
 VOO  Vereniging Openbaar Onderwijs  www.voo.nl
 VOS/ABB  Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke
Scholen
 www.vosabb.nl
 Humanistische Alliantie  www.human.nl

Terug naar boven