GVO en HVO » Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking van twintig organisaties

Vanaf 2004 hebben onderstaande organisaties samengewerkt om te bewerkstelligen dat GVO en HVO door de Rijksoverheid financieel ondersteund zou worden.

CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken  www.cioweb.nl
HVO Humanistisch Vormingsonderwijs
HV Humanistisch Verbond  www.humanistischverbond.nl
CMO Contactorgaan Moslims en Overheid  www.spior.nl
ISBO Islamitische Scholen Besturen Organisatie  www.deisbo.nl
SPIOR Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond  www.spior.nl
IKOS Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken  www.ikoslandelijk.nl
PKN Protestantse Kerk in Nederland  www.pkn.nl  / www.pcgvo.nl
RKK Rooms Katholieke Kerk  www.katholieknederland.nl/rkkerk
AOb Algemene Onderwijsbond  www.aob.nl
Verus  www.verus.nl
CBOO Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs
HRN Hindoe Raad Nederland  www.hindoeraad.nl
NIK Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap  www.nik.nl
LVHVO Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs
CNV Onderwijs  www.cnvo.nl
VBS/
NABS
Vereniging Bijzondere Scholen/
Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
VOO Vereniging Openbaar Onderwijs  www.voo.nl
VOS/
ABB
Vereniging van Openbare en Algemeen
Toegankelijke Scholen
 www.vosabb.nl
Humanistische Alliantie  www.human.nl

Terug naar boven