GVO en HVO » Scholen / schoolbesturen

Scholen / schoolbesturen

Inventarisatie GVO en HVO 2018-2019

Hieronder vermelden we de stappen die nodig zijn om GVO en HVO voor het schooljaar 2018-2019 aan te vragen.

1: Schriftelijke inventarisatie onder de ouders

Door middel van een brief met uitleg + een deelnameformulier voor de betrokken ouders kunt u de behoefte onder de ouders inventariseren.

Hier vindt u een voorbeeldbrief aan ouders.

Eigen varianten op deze brief zijn natuurlijk ook mogelijk. Wij vragen u een kopie van deze brief aan ons op te sturen ten bewijze van de gehouden inventarisatie en het vrijwillige karakter van GVO en HVO. Voor een goede voortgang adviseren wij u deze inventarisatie zo snel mogelijk te houden.

2: Daadwerkelijke aanvraag via internet

Na de gehouden inventarisatie kunt u (vanaf 6 maart) via deze website uw aanvraag voor 2018-2019 bij ons indienen (aantal GVO- en/of HVO-groepen, aantal leerlingen per aangevraagde groep).

Documentatie bij aanvraag 2018-2019

Uitnodigingsbrieven

Andere documenten

Schoolgids


Terug naar boven