GVO en HVO » Scholen / schoolbesturen

Scholen / schoolbesturen

Inventarisatie GVO en HVO 2017-2018

Hieronder vermelden we de stappen die nodig zijn om GVO en HVO voor het schooljaar 2017-2018 aan te vragen.

1: Schriftelijke inventarisatie onder de ouders

Door middel van een brief met uitleg + een deelnameformulier voor de betrokken ouders kunt u de behoefte onder de ouders inventariseren. [Hier vindt u een Voorbeeld aan ouders.] Eigen varianten op deze brief zijn natuurlijk ook mogelijk. Wij vragen u een kopie van deze brief aan ons op te sturen ten bewijze van de gehouden inventarisatie en het vrijwillige karakter van GVO en HVO. Voor een goede voortgang adviseren wij u deze inventarisatie zo snel mogelijk te houden.

2: Daadwerkelijke aanvraag via internet

Na de gehouden inventarisatie kunt u via deze website uw aanvraag voor 2017-2018 bij ons indienen (aantal GVO- en/of HVO-groepen, aantal leerlingen per aangevraagde groep).

Documentatie bij aanvraag 2017-2018

Uitnodigingsbrieven

Andere documenten

 


Terug naar boven