GVO en HVO » Scholen / schoolbesturen

Scholen / schoolbesturen

Inventarisatie GVO en HVO 2018-2019

Hieronder vermelden we de stappen die nodig zijn om GVO en HVO voor het schooljaar 2018-2019 aan te vragen.

1: Schriftelijke inventarisatie onder de ouders

Door middel van een brief met uitleg + een deelnameformulier voor de betrokken ouders kunt u de behoefte onder de ouders inventariseren. [Hier vindt u een Voorbeeld aan ouders.] Eigen varianten op deze brief zijn natuurlijk ook mogelijk. Wij vragen u een kopie van deze brief aan ons op te sturen ten bewijze van de gehouden inventarisatie en het vrijwillige karakter van GVO en HVO. Voor een goede voortgang adviseren wij u deze inventarisatie zo snel mogelijk te houden.

2: Daadwerkelijke aanvraag via internet

Na de gehouden inventarisatie kunt u vanaf 6 maart a.s. via deze website uw aanvraag voor 2018-2019 bij ons indienen (aantal GVO- en/of HVO-groepen, aantal leerlingen per aangevraagde groep).

Documentatie bij aanvraag 2018-2019

Uitnodigingsbrieven

  • Variant A: Brief aan geregistreerde scholen
  • Variant B: Brief aan niet geregistreerde scholen

Andere documenten

  • Brief aan MR’s en GMR’s van openbare basisscholen
  • Brief aan de besturen van koepels van openbare basisscholen
  • Aanvraagprocedure GVO en HVO
  • Beoordelingscriteria voor toetsing van de aanvragen 2018-2019
  • Voorbeeld inventarisatiebrief onder ouders

 


Terug naar boven