GVO en HVO » GVO of HVO aanbieden

GVO of HVO aanbieden

Het aanbieden van godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs kan op initiatief van de ouders of de school zelf. Het volgende kan voor u van toepassing zijn:

1. Het onderwijs wordt al aangeboden

Veel scholen bieden al GVO of HVO aan. Soms in één vorm, soms verschillende, zoals onderwijs vanuit kerk of moskee, én humanistisch vormingsonderwijs. Als u het aanbod op uw school wilt uitbreiden, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie of het Dienstencentrum GVO en HVO.

2. Het onderwijs wordt nog niet aangeboden

Als uw school nog geen GVO of HVO aanbiedt, kunt u contact opnemen met de organisatie van uw keuze of het Dienstencentrum GVO en HVO. Wij helpen u graag om uw vragen te beantwoorden en het aanbod op uw school te organiseren.

Financiering

Sinds 2009 betaalt de overheid de leraren godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Dit in verband met de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling van 2009 besloten structureel middelen vrij te maken voor het daadwerkelijk verzorgen van godsdienstig en humanistisch vormend onderwijs op openbare scholen. In 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met structurele bekostiging van dit onderwijs.

Zie ook: Wat is GVO-HVO


Terug naar boven