GVO en HVO » Vermelding in schoolgids

Vermelding in schoolgids

Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs in de schoolgids

In artikel 50 van de Wet op het Openbaar Onderwijs staat sinds 2017 dat ouders via de schoolgids worden geinformeerd over GVO en HVO. 

Wij geven u graag een voorbeeld. Er zijn twee teksten beschikbaar om te downloaden. Eén voor scholen die GVO en HVO al aanbieden en één voor scholen die nog geen GVO en HVO aanbieden.

Voorbeeld:

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistische vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen.

GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is niet verplicht.

Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen.

Ga voor meer informatie naar de website www.gvoenhvo.nl

Download tekst voor de schoolgids


Terug naar boven