GVO en HVO » Taken

Taken

Het Dienstencentrum GVO en HVO is in 2009 opgericht door de vijf organisaties (werkgevers) die dit onderwijs aanbieden op openbare basisscholen.
Het Dienstencentrum verzorgt de gemeenschappelijke taken voor de GVO/HVO-sector en is gevestigd in Utrecht.

Organisaties voor GVO en HVO

Het Dienstencentrum vertegenwoordigt vijf werkgevers (per januari 2010):

  • Stichting Protestants Centrum voor GVO (PC GVO);
  • Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor GVO (RK GVO);
  • Stichting Platform van Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR);
  • Stichting Hindoeïstisch Vormingsonderwijs (Hinvo);
  • Stichting HVO Primair (humanistisch vormingsonderwijs).

Taken van het Dienstencentrum

  • aanspreekpunt voor de rijksoverheid met betrekking tot de aanvraag en de besteding van de GVO/HVO-subsidie;
  • beheren en verantwoorden van de rijkssubsidie;
  • waaronder begrepen is het verzorgen van de budgettaire goedkeuringen voor de aanvragen voor GVO en HVO van de scholen (budgetverdeling en -bewaking);
  • behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten organisaties (facilitaire rol);
  • en afsluiten van de CAO voor de leraren GVO en HVO.

Terug naar boven