GVO en HVO » Veelgestelde vragen ouders

Veelgestelde vragen ouders

Wat is godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs?

  • In de lessen godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs wordt aandacht besteed aan onderwerpen die betrekking hebben op de zingeving van het bestaan. De lessen worden verzorgd vanuit één bepaalde levensovertuiging, bijvoorbeeld christendom, islam of humanisme. Het wordt gegeven op verzoek van u als ouder en vindt één lesuur per week plaats onder schooltijd en op de eigen school. In tegenstelling tot andere onderwijsactiviteiten op de openbare school, kan de vakdocent godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs in de lessen actief de eigen levensovertuiging uitdragen.

Image1054Is de openbare school verplicht godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te verzorgen?

  • Nee, het is afhankelijk van de behoefte van de ouders aan dit onderwijs op de openbare basisschool. Dit kan in onderling overleg met de school aangevraagd worden. Als u daar behoefte aan heeft, moet uw kind in de gelegenheid worden gesteld om op school binnen schooltijden godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs te volgen.

Kan een kind alle vormen van godsdienstig vormingsonderwijs volgen?

  • In theorie wel, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van leraren en de vraag van de ouders. Er is keuze uit vijf richtingen: protestants-christelijk, katholiek of islamitisch godsdienstig onderwijs, en daarnaast hindoeïstisch en humanistisch vormingsonderwijs.

Zijn kinderen verplicht godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te volgen?

  • Nee, dat bepaalt u als ouder zelf. Wanneer kinderen godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs volgen, moet de school ervoor zorgen dat de kinderen die hier niet aan meedoen, andere onderwijsactiviteiten aangeboden krijgen.

Wanneer vinden de lessen godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs plaats?

  • Dit wordt jaarlijks ingeroosterd op een vast moment in de week op basis van overleg tussen de school bepaald en de aanbieders van godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs.

Zijn er kosten verbonden aan het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs?

  • Nee, de kosten worden geheel gefinancierd door de overheid.

Wie is verantwoordelijk voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op school?

  • De school is verantwoordelijk voor de lesruimte en het lesrooster. De GVO-HVO-organisaties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, de wijze waarop het wordt gegeven en de keuze van vakdocenten en leermiddelen.

Terug naar boven