GVO en HVO » Hindoeïstisch vormingsonderwijs

Hindoeïstisch vormingsonderwijs

hinvo+txtDe opvoeding en vorming van kinderen is vanuit het hindoeïstisch vormingsonderwijs gericht op:

 • het bijbrengen van eerbied voor mens en milieu en het tonen van respect daarvoor;
 • het bevorderen van saamhorigheid, sociale integratie en goed burgerschap;
 • om zo bij te dragen aan het opbouwen en handhaven van een democratische en vreedzame samenleving.

Oriëntatie
Binnen levensbeschouwingen wordt nagedacht over goed en kwaad, over ethiek en moraal en over geloof en gedrag. Bij deze over­wegingen kan men het Opperwezen wel of niet betrekken. In het hindoeïsme speelt het Opperwezen bij deze beschouwingen geen prominente rol. Het gedrag – wat iemand denkt, zegt, doet of nalaat (karma) – is belangrijker dan het geloof.
Hindoes zijn vrij in het geloof, maar zij kennen regels ten aanzien van het gedrag. Deze leef- en gedragsregels staan bekend als dharma en zijn bedoeld om een mens moreel en spiritueel te vormen (sanskaar).

Gedragsregels
In het vormingsonderwijs, gegeven vanuit het hindoeïsme, vormt onderricht in de gedragsregels – dharma – de rode draad. Het hoge ideaal – geweld­loosheid (ahinsa) – wordt door middel van voorbeelden en verhalen aan de leerlingen duidelijk gemaakt. Ook de twee gouden regels uit het hindoeïsme komen ruimschoots aan bod. Deze regels zijn:

 1. Alles wat vijandig is voor jou (waar je zelf afkerig van bent) mag niet worden toegepast bij een ander.
 2. Er is geen hogere deugd dan oog hebben voor het welzijn van een ander en geen groter vergrijp dan het kwellen van een ander.

hinvo1Het doel dat het vormingsonderwijs op basis van het hindoeïsme voor ogen heeft, wordt bereikt door onder meer de leerlingen kennis te laten maken met eigen en met andere culturele achtergronden om zodoende meer inzicht en begrip te krijgen voor elkaar.

 Inhoud programma

Algemene oriëntatie: De schoonheid van verscheidenheid in eenheid

 • Eerbied en respect, harmonie, vrijheid, liefde en tolerantie (geweldloosheid)
 • Mens en milieu
 • Rust, mediteren
 • Normen en waarden (dharma)
 • Link leggen tussen bovengenoemde onderwerpen en actief burger­schap
 • Hindoestanen in Nederland, stukje geografie en migratie
 • Licht en Leven Idealen: moedige beroemdheden en hun missies

Voor meer informatie:

Hindoe Vormingsonderwijs

Stichting HINVO
Veraartlaan 8, 2288 GM  Rijswijk (ZH)
Tel. 06 81 34 59 17
E-mail: info@hinvo.nl
www.hinvo.nl


Terug naar boven