GVO en HVO » Islamitisch godsdienstonderwijs

Islamitisch godsdienstonderwijs

Het islamitisch godsdienstonderwijs (IGO) op de openbare basisschool geeft de deelnemende kinderen les over:

  • de basisbeginselen van de islam;
  • belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals feestdagen;
  • het verband tussen de theorie en de dagelijkse praktijk van de godsdienst.

Hoofddoel
Het doel van IGO is om leerlingen te helpen om zelfstandig te leren denken, en open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en -gelovigen. Dit alles zonder de verbinding met de eigen identiteit te verliezen. De opgedane kennis en inzichten dienen moeten functioneel te zijn in de pluriforme samenleving waarin de kinderen tot volwassenen opgroeien.

Leerdoelen
De leerdoelen – vanuit islamitische perspectief – worden verdeeld over de onderwerpen:

  • Islamitische geloofsleer (aqieda)
  • De geloofspraktijk (ibada)
  • Ethiek (achlâq)

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen.

Methodiek
Leerlingen groeien in de pluriforme samenleving die Nederland inmiddels is. Daarom komen ook de volgende uitgangspunten aan de orde:

  • kennismaken met verschillende levensbeschouwingen en religies;
  • bevorderen van onderling begrip en verdraagzaamheid;
  • leerlingen laten zien hoe vanuit humanisme, christendom en islam bijgedragen kan worden aan een klimaat van respect, ontmoeting en gesprek;
  • bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen.

Daarnaast wil IGO de samenwerking bevorderen tussen de levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en de scholen, en een maximale betrokkenheid van de ouders bevorderen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de SPIOR (Stichting Platform van Islamitische Organisaties Rijnmond).


Terug naar boven