GVO en HVO » Protestants GVO

Protestants GVO

Protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC GVO) verzorgt lessen godsdienstige vorming op openbare basisscholen.

De lessen gaan over thema’s uit het leven van de kinderen. Die verbinden we met bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen. Zo ervaren leerlingen wat het geloof in God kan betekenen voor mensen van toen en kinderen van nu. Verder maken ze kennis met andere godsdiensten, en wat dit betekent voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Zo worden ze voorbereid op hun eigen rol in de multiculturele en multireligieuze samenleving.

PC GVO helpt leerlingen om:

  • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen
  • vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie, feestdagen en rituelen
  • uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
  • als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Bij protestants vormingsonderwijs maken docenten doorgaans gebruik van de twee onderwijsmethoden: Het verhaal centraal, Bijbelwijs en lesmateriaal van IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken).

Folder

Er is een folder beschikbaar met een korte introductie voor ouders van kinderen op openbare basisscholen. Deze kunt u gratis bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk of downloaden als PDF-bestand.


Terug naar boven