GVO en HVO » Protestants GVO

Protestants GVO

Protestants godsdienstig vormingsonderwijs

Dit onderwijs wordt aangeboden op openbare en algemeen bijzondere scholen. Het geeft o.a. een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities. Leerdoelen hierbij zijn:

  • leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen;
  • en het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

Tijdens de lessen leren kinderen de betekenis van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofsbeleving en de toepassing in het dagelijks leven.

Verder maken ze kennis met andere godsdiensten, en wat dit betekent voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Zo worden ze voorbereid op hun eigen rol in de multiculturele en multireligieuze samenleving.

Bij protestants vormingsonderwijs maken docenten doorgaans gebruik maken van de twee onderwijsmethoden: Het verhaal centraal en Bijbelwijs. Natuurlijk zijn er ook andere bronnen beschikbaar, zoals het aanbod van IKOS.

Informatiemateriaal

pcgvo_folder_webversieBrochure
Achtergrondinformatie krijgt u in de brochure ‘Godsdienstig Vormingsonderwijs’ (2014). Deze kunt u gratis bestellen via: de webwinkel van de Protestantse Kerk.

Folder
Er is ook een folder beschikbaar met een korte introductie voor ouders van kinderen op openbare basisscholen. Deze kunt u gratis bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk of downloaden als PDF-bestand.

Meer informatie
Protestants vormingsonderwijs wordt ook aangeboden door het IKOS, kerken en verwante organisaties. Meer informatie:

Protestantse Kerk in Nederland / Stichting PC GVO

IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)

IKOS


Terug naar boven