GVO en HVO » RK GVO

RK GVO

Rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs

logo-RK-GVO-webDoel van de lessen Rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen is de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van kinderen vanuit het katholieke geloof (waarbij het hier in algemene zin gaat om de leer en de traditie van de Rooms-katholieke Kerk).

Inhoudelijk worden verschillende gebieden onderscheiden die in dit onderwijs aan de orde komen:

Verhalen

Aan bod komen verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en daarnaast verhalen uit de katholieke traditie, met name heiligenverhalen. Bij de lessen is de persoon Jezus Christus een centraal referentiepunt.

RKGVO-folder-webFeesten en rituelen

Aandacht zal besteed worden aan de grote katholieke feesten zoals Pasen en Kerstmis en de rituelen die samenhangen met deze feesten en het dagelijks leven, zoals bidden.

Normen en waarden

Naast algemeen aanvaarde waarden zoals respect en tolerantie krijgen ook de meer katholiek getinte waarden aandacht zoals bijvoorbeeld naastenliefde, opoffering en vergeving.

Vanzelfsprekend wordt ook vanuit katholiek perspectief aandacht besteed aan andere godsdiensten en levensovertuigingen.

Download de informatiefolder  (PDF)


Terug naar boven